• Φορτηγό

    Μεταφορά συσσωρευτών και μετάλλων, τηρώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές!

  • Περισυλλογή

    Περισυλλογή και Ανακύκλωση μπαταριών, απαραίτητη υπηρεσία για τη προστασία του περιβάλλοντος!